Hvis der skulle komme stikflammer, skal du slukke alle brændere og flytte maden til et andet område på stegeristen. Flammerne forsvinder hurtigt. Når flammerne er væk, tænder du grillen igen. BRUG ALDRIG VAND TIL AT SLUKKE FLAMMER I EN GASGRILL. Læg låget på din kuglegrill, luk alle spjæld, eller sluk for gassen på regulatoren.

• Sørg for at have et brandslukningsapparat i nærheden i tilfælde af uheld.
• Læg ikke folie i den tragtformede bundbakke. Det kan hindre fedtet i at løbe ned i fedtopsamlingsbakken.   Fedt kan også løbe ind i folien og antændes.
• Hold din grill minimum 3 meter fra alt brændbart materiale, inklusive hus, garage, markise osv.
• Brug aldrig din grill indenfor (det gælder også din garage) eller under en overdækket terrasse.
• Brug aldrig tændvæske, når der er flammer.
• Hold børn og kæledyr på sikker afstand af en varm grill.

Når du er færdig med at grille i din kuglegrill, skal du sørge for, at låget er sat på, og at alle spjæld er lukket. Hvis du har en gasgrill, skal du slukke alle brænderne og sørge for at slukke for gassen på din regulator.

Kilde: Weber.eu

 

Print Friendly, PDF & Email